Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears

No hi ha activitats properes programades

 • Catequesi d'Adults Responsable: Mn. Enric Termes
 • Catequesi d'Adolescents i Joves Responsable: Mn. Joan Àguila
 • Catequesi de Família i d'Infants Responsable: Mn. Antoni Elvira
 • Catequesi Especial Responsable: Sra. M. Isabel Campmany
 • Formació de Catequistes Vic acull la formació de 250 voluntaris per la renovació de la catequesi
 • Pastoral Bíblica Responsable: Mn. Josep Lluís Arin
 • Catecumenat Responsable: Mn. Felip-Juli Rodríguez
 • Revista Catequesi Responsable: Consell del SIC

Compra la revista Catequesi

Compra de la revista:

Comanda

Atenció: Les suscripcions es renoven al Gener. En cas de suscriure’s en altres dates de l’any, se li faran arribar tots els exemplars de l’any en curs.
Manera de pagament:
 • Domiciliació bancaria : adjunteu dades bancaries (nom del titular i nº del compte corrent.)
 • xec bancari
 • Transferència bancaria al nº de compte: 2100 096369 0200016108 de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (feu constar el nom del suscriptor.)

© Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya - C. dels Àngels, 18 baixos - 08001 Barcelona
Telèfon Secretaria: 93 302 10 41 - Telèfon Edicions: 93 317 55 88 - Fax: 93 317 39 86